Profesor dr hab. n. med Adam Barczyk

Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1994 z oceną bardzo dobrą. W 2000 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, pneumonologii oraz immunologii klinicznej uzyskał na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2009 r. Tytuł profesora medycyny otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2018 r.

Posiadane specjalizacje lekarskie oraz rok ich uzyskania:

  • specjalizacja z zakresu chorób płuc (2005),
  • specjalizacja z zakresu alergologii (2011),
  • specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych (II stopień – 2000; I stopień – 1997).

Copyright © Centrum Medyczne Salvia

realizacja: velummarketing.pl