Centrum Leczenia Nadciśnienia

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie, zaliczane obecnie do tzw. chorób cywilizacyjnych, wiąże się z okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym (skurczowym i rozkurczowym). Ponad 90% przypadków tego schorzenia to tzw. nadciśnienie pierwotne, występujące bez określonej przyczyny. Jednym z głównych problemów wczesnej diagnostyki nadciśnienia jest brak jednoznacznych objawów choroby. Pacjent może doświadczać zawrotów głowy, zwiększonej potliwości lub kołatania serca, ale przypisywać je innym, współwystępującym dolegliwościom. Zbyt późna diagnostyka zwiększa ryzyko niezwykle groźnych powikłań, obejmujących m.in. możliwość wystąpienia zawału lub udaru, ryzyko powstania tętniaka, choroby oczu, mniejszą wydolność serca lub nerek.

Nadciśnienie tętnicze jako choroba cywilizacyjna. Co warto wiedzieć?

 • Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe należą do najczęstszych czynników ryzyka występujących w ogólnej populacji.
 • Według polskiego badania NATPOL 2011, przeprowadzonego wśród dorosłych w wieku 18-79 lat, na nadciśnienie tętnicze choruje 32% populacji a zaburzenia lipidowe stwierdza się u 61% dorosłych Polaków.
 • Jedynie u 26% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym osiągnięto prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego.
 • Prawidłowe wartości stężenia cholesterolu i trójglicerydów uzyskano jedynie u 8% chorych.
 • Prawie 65% osób z hipercholesterolemią nie wie, że być może wymaga w chwili obecnej terapii hipolipemicznej.
 • 30% pacjentów żyje z nierozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Terapia nadciśnienia tętniczego – nasze standardy działań

Centrum Leczenia Nadciśnienia Tętniczego  zostało powołane celem optymalizacji leczenia tych chorób cywilizacyjnych. Zapewniamy indywidualizację terapii nadciśnienia tętniczego w oparciu o najnowsze wytyczne. Dobieramy odpowiednie leczenie hipolipemiczne i zapewniamy prawidłową kontrolę skuteczności oraz bezpieczeństwa terapii. Badania diagnostyczne wykonywane są w oparciu o laboratorium analityczne, pracownię układu krążenia oraz dopplerowską.

W Centrum diagnozujemy:

 • nadciśnienie pierwotne i wtórne,
 • subkliniczne powikłania narządowe,
 • przyczyny opornego nadciśnienia tętniczego,
 • nadciśnienie „białego fartucha”,
 • nadciśnienie maskowane oraz pseudoporne,
 • przyczyny hipercholesterolemii i hipertrójglicerydemii,
 • ryzyko sercowo-naczyniowe.

Fachowy personel

Posiadamy kadrę medyczną zapewniającą wysoki poziom naukowy. Nasi lekarze od lat zajmują się problematyką nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. Są autorami ponad 70 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz podręcznikach z zakresu farmakoterapii i diagnostyki tych chorób.

W skład zespołu, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Madej wchodzą:

 1. Specjalista Leczenia Nadciśnienia Tętniczego,
 2. Kardiolog,
 3. Edukator Diabetologiczny,
 4. Specjalista Okulistyki

Badania diagnostyczne wykonywane są w oparciu o laboratorium analityczne, pracownie układu krążenia oraz dopplerowską.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

REJESTRACJA:

tel.: 32 205 01 20
CENTRUM MEDYCZNE SALVIA

ul. Panewnicka 201/1
40-772 Katowice

Copyright © Centrum Medyczne Salvia

realizacja: velummarketing.pl