Poradnia Dietetyczna

Jak przygotować się do wizyty?

Pierwsza wizyta jest bardzo ważna, a jej przebieg w dużej mierze decyduje o sukcesie w przyszłości. Dlatego warto dobrze się do niej przygotować.

Przed konsultacją należy przygotować dzienniczek żywieniowy, który zobrazuje dotychczasowy sposób żywienia. Powinien on zawierać wszystkie (łącznie z przekąskami) produkty, potrawy spożyte w ciągu dnia z określeniem godziny i orientacyjnie wielkości porcji, oraz ilość i rodzaj wypitych płynów. W przypadku przyjmowania leków lub suplementów diety, proszę również uwzględnić je w dzienniczku. Powinny to być co najmniej 3 dni, w tym jeden weekendowy. Wzór dzienniczka można pobrać poniżej.

Oprócz dzienniczka bardzo ważne jest określenie preferencji żywieniowych – produkty lubiane, nielubiane, alergie, nietolerancje.

Proszę zabrać ze sobą wyniki badań jeśli były robione w ostatnim czasie. (badania ogólne, wyniki testów alergicznych, ewentualne wypisy ze szpitala itp.). Jeśli chorujecie Państwo na cukrzycę proszę przynieść dzienniczek pomiaru glikemii.

Zastanów sie jaki jest Twój cel  wizyty u dietetyka i jakich efektów oczekujesz. Pomoże to nam określić skuteczny plan osiągnięcia tych celów.

Pierwsza wizyta trwa około 1 h i obejmuje ocenę sposobu żywienia i odżywienia, pomiary antropometryczne, analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, ogólne wytyczne dotyczące prawidłowego sposobu żywienia. Szczegółowy jadłospis pacjent otrzymuje po ok. tygodniu w zależności od typu diety.

Wizyta kontrolna trwa około 0,5 h i obejmuje omówienie postępów, określenie kolejnych kroków, korektę istniejącego jadłospisu jeśli jest konieczna, pomiary antropometryczne i analizę składu ciała metoda bioimpedancji elektrycznej.

Bioimpedancja elektryczna (BIA  – Bioelectrical Impedance Analysis) to metoda analizy składu ciała, w której wykorzystuje się fakt, że poszczególne tkanki organizmu zawierają mniej lub więcej wody i w związku z tym w różnym stopniu przewodzą elektryczność. W czasie badania mierzona jest ilość tkanki mięśniowej, tłuszczowej, tkanki wisceralnej (brzusznej), całkowita zawartość wody w organizmie, masa kości, dobowe zapotrzebowanie na energię  i oczywiście waga ciała. Aby otrzymać prawidłowe wyniki należy przygotować się do tego badania. Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku. Analiza wykonywana jest na każdej wizycie!

Copyright © Centrum Medyczne Salvia

realizacja: velummarketing.pl