Badania kliniczne

W Centrum Medycznym SALVIA, w oparciu o własnych pracowników naukowych, prowadzimy badania nad nowymi lekami stosowanymi w leczeniu dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości, POCHPoraz lekami stosowanymi w chorobach oczu.

Nasi specjaliści przeprowadzili 36 programów badawczych we współpracy z największymi firmami farmaceutycznymi  oraz CRO w Polsce i za granicą. Zapewniamy wysoką jakość badań i rzetelność naukową jako ośrodek badawczy z ugruntowaną pozycją na Śląsku.

Zespół posiada aktualne certyfikaty ICH-GCP oraz IATA i niezbędne wyposażenie.  Zakres leczniczy naszego Centrum obejmuje pełny profil chorób wewnętrznych, kładąc jednak nacisk na choroby układu sercowo -naczyniowego, metabolizm lipidów, leczenie cukrzycy, otyłość i zaburzenia wydzielania wewnętrznego. Specjalnym nadzorem obejmowani są chorzy, wymagający znajomości interakcji wielolekowych oraz ich wpływu na organizm ludzki. Pracownia Ultrasonograficzna wykonuje najnowocześniejsze badania sonograficzne (endosonografia konwencjonalna, badania dopplerowskie, echokardiografia).

Nasi lekarze są współautorami licznych publikacji naukowych publikowanych w najznamienitszych czasopismach naukowych. NZOZ skupia w swojej strukturze kilkunastu lekarzy, z których 2 posiada tytuł profesora nauk medycznych, a 4 tytuł doktora nauk medycznych. Lekarze w zależności od profilu poradni posiadają specjalizację z chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej, diabetologii, hipertensjologii, kardiologii czy okulistyki.

Aktualnie prowadzimy badania kliniczne we wskazaniach:

  • cukrzyca t.2. z powikłaniami sercowo-naczyniowymi,
  • hipertrójglicerydemia, 
  • hipercholesterolemia

Przygotowujemy rekrutację pacjentów do następujących wskazań:

  • otyłość,
  • cukrzyca t.2. z powikłaniami sercowo-naczyniowymi,
  • cukrzyca t.2. bez powikłań i/lub świeżo rozpoznana,
  • hiperlipidemia z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym,
  • zaburzenia lipidowe z powikłaniami sercowo-naczyniowymi (po PCI/CABG)
  • badanie leków generycznych w cukrzycy i zaburzeniach lipidowych oraz bólu kręgosłupa.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje dla Pacjentów o prowadzonych badaniach klinicznych

prof. dr hab. Andrzej Madej
tel. 502 531 509,

Katarzyna Zalejska-Kuźniak
e-mail: kasia.kuzniak@gmail.com.
tel. 0048 691 847 596

Copyright © Centrum Medyczne Salvia

realizacja: velummarketing.pl