CENTRUM LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I MIAŻDŻYCY KATOWICE

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe należą do najczęstszych czynników ryzyka występujących w ogólnej populacji. Według polskiego badania NATPOL 2011 przeprowadzonego wśród dorosłych w wieku 18-79 lat, na nadciśnienie tętnicze choruje 32 % populacji a zaburzenia lipidowe stwierdza się u 61 % dorosłych Polaków.

Niestety kontrola ciśnienia w Polsce jest niezadowalająca. Jedynie u 26% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym osiągnięto prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. Natomiast prawidłowe wartości stężenia cholesterolu i trójglicerydów uzyskano jedynie u 8% chorych. Prawie 65% osób z hipercholesterolemią nie wie, że być może wymaga w chwili obecnej terapii hipolipemicznej. W przypadku nadciśnienia tętniczego, 30 % pacjentów żyje z nierozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Nasze Centrum Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Miażdżycy w Katowicach zostało powołane celem optymalizacji leczenia tych chorób cywilizacyjnych.

Diagnozujemy:

 1. Nadciśnienie pierwotne i wtórne.
 2. Subkliniczne powikłania narządowe.
 3. Przyczyny opornego nadciśnienia tętniczego.
 4. Nadciśnienie „białego fartucha”, nadciśnienie maskowane oraz pseudoporne.
 5. Zapewniamy indywidualizację terapii nadciśnienia tętniczego w oparciu o najnowsze wytyczne.
 6. Diagnozujemy przyczyny hipercholesterolemii i hipertrójglicerydemii.
 7. Oceniamy globalne ryzyko sercowo-naczyniowe.
 8. Dobieramy odpowiednie leczenie hipolipemiczne.
 9. Zapewniamy prawidłową kontrolę skuteczności i bezpieczeństwa terapii hipolipemicznej.
Posiadamy kadrę medyczną zapewniającą wysoki poziom naukowy. Nasi lekarze od lat zajmują się problematyką nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. Są autorami ponad 70 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz podręcznikach z zakresu farmakoterapii i diagnostyki tych chorób.

W skład zespołu wchodzi:
 1. Specjalista Leczenia Nadciśnienia Tętniczego,
 2. Kardiolog,
 3. Edukator Diabetologiczny,
 4. Specjalista Okulistyki
Badania diagnostyczne wykonywane są w oparciu o laboratorium analityczne, pracownie układu krążenia oraz dopplerowską. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


CENTRUM MEDYCZNE SALVIA
ul. Panewnicka 201/1
Katowice Ligota

tel.: 32/205-01-20
fax.: 32/201-05-66
kom.: 501-353-979
e-mail: poradniesalvia@salvia.pl
Czynne codziennie
od godz. 8.00 do 18.00
Salvia SławkówLokalizacja