PRACOWNIA BADAŃ DOPPLER W KATOWICACH

USG DOPPLEROWSKIE TĘTNIC I ŻYŁ
Ultrasonografia dopplerowska pozwala ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i jaki ma charakter - korkowy, laminarny czy burzliwy, jaki jest kierunek
przepływu krwi. Można też tą metodą ocenić zmiany prędkości
przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologicznego guza oraz obliczyć ilościowe parametry przepływu krwi. Wykonujemy badanie dopplerowskie:
  • tętnic szyjnych i kręgowych
  • tętnic kończyn dolnych
  • naczyń nerkowych, pnia trzewnego i aorty brzusznej
  • żył kończyn dolnych powierzchownych i głębokich

 

 
CENTRUM MEDYCZNE SALVIA
ul. Panewnicka 201/1
Katowice Ligota

tel.: 32/205-01-20
fax.: 32/201-05-66
kom.: 501-353-979
e-mail: poradniesalvia@salvia.pl
Czynne codziennie
od godz. 8.00 do 18.00
Salvia SławkówLokalizacja